הארכיון לתולדות רחובות
רק ברחובות (שיר)

היכן תמצא שמחה ואור - רק ברחובות

היכן נולדו גדולי הדור - כאן ברחובות

פרדסים לאהבות – רק ברחובות

יש פסים בלי רכבות – רק ברחובות

פזמון: ויודע כל לב כי שלך נהיה לעד

בשמחה ובכאב לך שלש קריאות הידד

כיפק הי, כיפק הי, כיפק לרחובות!

עיר של ספר ומדע - רק ברחובות

"דה – שליט", "קציר" תדע - רק ברחובות

גם נשיא מכאן יצא- כאן ברחובות

מיטב הנוער כאן נמצא – כאן ברחובות

 

פזמון: ויודע כל לב כי שלך נהיה לעד....

שעריים, מרמורק – רק ברחובות

הכדור נבעט הרחק – רק ברחובות

לשכונות נרימה כובע – רק ברחובות

כי כולם הם על הגובה – רק ברחובות

פזמון: ויודע כל לב.....

את השיר הזה נבין – רק ברחובות.

גם כשהשיער ילבין – כאן ברחובות...

ונזכור אותך תמיד- את היא רחובות

עיר עבר, הווה, עתיד - כאן ברחובות

 

פזמון: ויודע כל לב....