הארכיון לתולדות רחובות
hublot replica uk | audemars piguet replica sale | hublot replica uk | replica watches sale
רבנים ראשיים ברחובות - בחירות, מינויים ואף התפטרות אחת, חקר וכתב - ד"ר יואל פיקסלר
נראה כי בשנים הראשונות תושבי המושבה הסתדרו ללא מרות רבנית מרכזית ברחובות. הרב אברהם יצחק הכהן קוק, ששימש כרב של של יפו והמושבות, עמד גם לרשות אנשי רחובות. עם השנים וגידול האוכלוסייה במושבה, הצורך ברב מקומי התחזק, ולאורך השנים שירתו את רחובות 5 רבנים ראשיים.
תחבורה
חלק זה נחקר ונכתב ע"י גב' לאה מאירי ומר עוזי חייט
מקורות:
מקורות:
ארכיון רחובות
מסיפורי וותיקים-אגד
חוברת "חופשי חודשי" - בטאון משפחת אגד, גיליון 39, אדר תשנט (1999)