הארכיון לתולדות רחובות
hublot replica uk | audemars piguet replica sale | hublot replica uk | replica watches sale
בניית הבתים הראשונים

בט"ו באב (1890), חג הכרמים והאוהבים, הניחו המתיישבים הראשונים את אבן הפינה לבית הראשון ברחובות – ביתו של לייב יוסיסוב (שלימים שינה את שמו ליוספזון). אחד מסיפורי הפולקלור, עוסק בקביעת מיקומם של שני הבתים הראשונים במושבה, ביתם של יוספזון וקנטרוביץ'. הסיפור מספר שלאחר חתימת החוזה לרכישת אדמות דוראן, ביקשה אולגה חנקין מקנטרוביץ' ויוספזון, ללון לילה על אדמתם כדי לקבוע חזקה עליה. הם עלו על שתי הגבעות במרכז אדמת דוראן – קנטרוביץ' עלה על הגבעה שממערב לדרך ויוספזון על הגבעה שממזרח – וצעדו זה לקראת זה. במקום בו שמעו זה את קריאתו של זה, עצרו וקבעו את מקום מגוריהם.

כעבור כשלושה חודשים, כשהגיע לוין אפשטיין למושבה, נערכה האסיפה הראשונה בבית יוסיסוב, "הבית היחיד שכבר היה מוכן לדירה במושבה" (מתוך : זכרונותי/לוין-אפשטיין).

אחרי ביתו של יוסיסוב נבנו בתיהם של ניסן קנטרוביץ', א' דונדיקוב וחיים רטשקר. "מנוחה ונחלה" תרמה את חלקה לבנייה והקימה בית בן שני קומות ומרתף, אורווה וצריף גדול שנקרא "שלאש" . הבתים הראשונים נבנו ברחוב הראשון של המושבה, שנקרא רחוב יעקב, על שם יעקב ברוידא, יו"ר "מנוחה ונחלה".

"היחידים" התחילו להתיישב איש איש על נחלתו, מהם בנו להם בתים, מהם רק רפתות, ומהם גרו בבתי אחרים ובמושבות הסמוכות. ברחוב יעקב נוספו בתיהם של יעקב קרלינסקי, בתיה מקוב ושמואל גורודיסקי. ברחוב השני, שלימים יקרא רחוב בנימין, ע"ש בנימין רוטשילד, נבנו בתיהם של הרשנזון, רוזנבלום, קנטור ונחומזון. בשם "מנוחה ונחלה" התיישב במושבה רק לוין-אפשטיין.
 
בתי המושבה, מראה כללי - 1897 
בתי המושבה, מראה כללי - 1897
 
בתי המייסדים נבנו בחזית מגרש צר וארוך, זה ליד זה, כשמאחוריהם ניטעו עצי נוי ופרי ונבנו בתי המשק. בתי המגורים מאבני כורכר מחוזקים בדבש וגדר אבן הקיפה את חצרות הבתים. שבע עשרה משפחות ישבו ברחובות בשנה הראשונה להקמתה. כעבור שנה היו כבר במושבה שבעים ושבעה איכרים ומאתיים פועלים.

 

נושאי משנה