הארכיון לתולדות רחובות
hublot replica uk | audemars piguet replica sale | hublot replica uk | replica watches sale
רבנים ראשיים ברחובות - בחירות, מינויים ואף התפטרות אחת, חקר וכתב - ד"ר יואל פיקסלר
נראה כי בשנים הראשונות תושבי המושבה הסתדרו ללא מרות רבנית מרכזית ברחובות. הרב אברהם יצחק הכהן קוק, ששימש כרב של של יפו והמושבות, עמד גם לרשות אנשי רחובות. עם השנים וגידול האוכלוסייה במושבה, הצורך ברב מקומי התחזק, ולאורך השנים שירתו את רחובות 5 רבנים ראשיים.
אתרים ומסלולי טיול

בעיר רחובות, שנוסדה כמושבה בשנת תר"ן (1890), ישנם עשרות אתרים המעידים על ההיסטוריה וההתפתחות שלה - מהיוָסדה כמושבה עד ימינו, הכוללים מוסדות ציבור ובתים פרטיים, היסטוריה, טבע ונוף ועוד. האתרים המתוארים במדור זה מחולקים, מטעמי נוחות, לקבוצות הבאות:  

נוף והיסטוריה

מים חקלאות ומחקר

 

הבסיס לרשימת אתרים זו הוא אתר אינטרנט ישן -שנכתב ע"י ישראלה קומפטון ז"ל. החומרים האלה  עודכנו, תוקנו והושלמו על פי ספרות קיימת ומתוך ידע אישי.  

ברשימה המקורית רשומים אתרים, שנעלמו מאז מנוף רחובות בעבודות פיתוח. הדבר נרשם בכל אתר כזה.  

באתר אינטרנט זה מתוארים האתרים בקצרה עם תצלומים מתאימים.  

 כתב וערך את כל מדור "אתרים ומסלולי טיול": ד"ר מיכה נצר