הארכיון לתולדות רחובות
hublot replica uk | audemars piguet replica sale | hublot replica uk | replica watches sale
שיר האימהות

-א-

מי השואבות פה את המים הדלוחים ?

מי הסוחבות על כתפיהן את הפחים ?

מי הן האוספות עלי "חובזה" לסלן ?

מי הן השומרות פה על מסורת ושבת ?

מי הן האופות גם את הלחם בתנור ?

מי הדואגות לעניים של הציבור ?

 

למי תודה ואהבה ?

לאמהות המושבה !

פזמון: לבתיה וללאה ולחיה ולאיטה....

לזלדה ולשבע וליענטע ולגיטל....

לדובה ולסימה ולאסתר ולטובה...

האמהות שלנו !

האמהות שלנו—על הגובה !

 

- ב-

מי המבשלות היטב ב"פיילה" של ברזל ?

מי הדואגות ש"שוב הילד לא אוכל" ?

מי החרדות גם לחינוך: אם יש או אין !

מיהן הלומדות את שפת האם מילדיהן ?

וכששב הבעל משמירה על השדות—

מי הממתינות לו עם כוס תה אחרי חצות ?

למי תודה ואהבה ?

לאמהות המושבה ?

 

- ג -

 כשבונים פה בית, ואין מים לבנייה

מי שואב פה מים, כביכול לאפייה ? !

מי עומד בדרך, כחומה מול הטורקים,

לא נותן לגשת עד שאת הגג יוצקים ? !

וכשהטורקים קצת נדחפים, החוצפנים-

מי ללא היסוס רוגם אותם באבנים ? !

 

ממי בעצם מפחד

כל הצבא עם המפקד ?

פזמון :
 
מבתיה ומלאה ומחיה ומאיטה

מזלדה ומשבע ומייענטע ומגיטה....

מדובה ומסימה ומאסתר ומטובה....

האמהות שלנו !

האמהות שלנו – על הגובה.