הארכיון לתולדות רחובות
hublot replica uk | audemars piguet replica sale | hublot replica uk | replica watches sale
רבנים ראשיים ברחובות - בחירות, מינויים ואף התפטרות אחת, חקר וכתב - ד"ר יואל פיקסלר
נראה כי בשנים הראשונות תושבי המושבה הסתדרו ללא מרות רבנית מרכזית ברחובות. הרב אברהם יצחק הכהן קוק, ששימש כרב של של יפו והמושבות, עמד גם לרשות אנשי רחובות. עם השנים וגידול האוכלוסייה במושבה, הצורך ברב מקומי התחזק, ולאורך השנים שירתו את רחובות 5 רבנים ראשיים.
שיר האימהות

-א-

מי השואבות פה את המים הדלוחים ?

מי הסוחבות על כתפיהן את הפחים ?

מי הן האוספות עלי "חובזה" לסלן ?

מי הן השומרות פה על מסורת ושבת ?

מי הן האופות גם את הלחם בתנור ?

מי הדואגות לעניים של הציבור ?

 

למי תודה ואהבה ?

לאמהות המושבה !

פזמון: לבתיה וללאה ולחיה ולאיטה....

לזלדה ולשבע וליענטע ולגיטל....

לדובה ולסימה ולאסתר ולטובה...

האמהות שלנו !

האמהות שלנו—על הגובה !

 

- ב-

מי המבשלות היטב ב"פיילה" של ברזל ?

מי הדואגות ש"שוב הילד לא אוכל" ?

מי החרדות גם לחינוך: אם יש או אין !

מיהן הלומדות את שפת האם מילדיהן ?

וכששב הבעל משמירה על השדות—

מי הממתינות לו עם כוס תה אחרי חצות ?

למי תודה ואהבה ?

לאמהות המושבה ?

 

- ג -

 כשבונים פה בית, ואין מים לבנייה

מי שואב פה מים, כביכול לאפייה ? !

מי עומד בדרך, כחומה מול הטורקים,

לא נותן לגשת עד שאת הגג יוצקים ? !

וכשהטורקים קצת נדחפים, החוצפנים-

מי ללא היסוס רוגם אותם באבנים ? !

 

ממי בעצם מפחד

כל הצבא עם המפקד ?

פזמון :
 
מבתיה ומלאה ומחיה ומאיטה

מזלדה ומשבע ומייענטע ומגיטה....

מדובה ומסימה ומאסתר ומטובה....

האמהות שלנו !

האמהות שלנו – על הגובה.