הארכיון לתולדות רחובות
hublot replica uk | audemars piguet replica sale | hublot replica uk | replica watches sale
חדש באתר !
פרויקט תיעוד פני העיר 2017-2016
הפרויקט הוא מיזם תיעודי של הארכיון לתולדות רחובות, ומטרתו לתעד את המבנים הקיימים ברחבי העיר רחובות .
מרחב התיעוד שנבחר הוא של היישוב, בגבולות שהתעצבו עד לשנת 1950, השנה בה הפכה רחובות לעיר.
הבתים מתועדים הן בצילום והן על גבי מפה.
כל בית מצולם ממספר כיוונים וכן בתקריב לפרטים במבנה.
את הבתים מצלם ד"ר יואל פיקסלר, ממתנדבי הארכיון, והתצלומים עולים לאתר הארכיון לפי הכתובת המדויקת.
הפרויקט הוא מיזם מתמשך - התמונות ופרטים על הבתים ימשיכו לעלות באתר ובמפה לאורך כל שנת 2017 .

שיר האימהות

-א-

מי השואבות פה את המים הדלוחים ?

מי הסוחבות על כתפיהן את הפחים ?

מי הן האוספות עלי "חובזה" לסלן ?

מי הן השומרות פה על מסורת ושבת ?

מי הן האופות גם את הלחם בתנור ?

מי הדואגות לעניים של הציבור ?

 

למי תודה ואהבה ?

לאמהות המושבה !

פזמון: לבתיה וללאה ולחיה ולאיטה....

לזלדה ולשבע וליענטע ולגיטל....

לדובה ולסימה ולאסתר ולטובה...

האמהות שלנו !

האמהות שלנו—על הגובה !

 

- ב-

מי המבשלות היטב ב"פיילה" של ברזל ?

מי הדואגות ש"שוב הילד לא אוכל" ?

מי החרדות גם לחינוך: אם יש או אין !

מיהן הלומדות את שפת האם מילדיהן ?

וכששב הבעל משמירה על השדות—

מי הממתינות לו עם כוס תה אחרי חצות ?

למי תודה ואהבה ?

לאמהות המושבה ?

 

- ג -

 כשבונים פה בית, ואין מים לבנייה

מי שואב פה מים, כביכול לאפייה ? !

מי עומד בדרך, כחומה מול הטורקים,

לא נותן לגשת עד שאת הגג יוצקים ? !

וכשהטורקים קצת נדחפים, החוצפנים-

מי ללא היסוס רוגם אותם באבנים ? !

 

ממי בעצם מפחד

כל הצבא עם המפקד ?

פזמון :
 
מבתיה ומלאה ומחיה ומאיטה

מזלדה ומשבע ומייענטע ומגיטה....

מדובה ומסימה ומאסתר ומטובה....

האמהות שלנו !

האמהות שלנו – על הגובה.