הארכיון לתולדות רחובות
hublot replica uk | audemars piguet replica sale | hublot replica uk | replica watches sale
הראשונים (שיר)

-א-

 בשבע מצלצל הפעמון לעבודה

ואז יוצאים כולנו לכרמים שביהודה

וכל היום נזיע

נחפור פה בטוריה...

נוכיח לשכנים :

יש עבודה עברית !

גם אנו מוכנים

להוציא את היבלית !

 

חופרים פה דונדיקוב

ואושרוב

ואלטשולר

ואייזנברג

ומוסקוביץ

ולבקוביץ

חרל"פ. וקנטרוביץ

ופדובה

ושרעבי

והרשנזון

ויעקבזון

ובריסקין, פורר, מקוב,דודין

ואהרונוביץ !

פלורנקו ונחמני ומרגולין וקיפניס !

סמילנסקי,גורודיסקי, קושילביץ ובשיסט !

ופיינשטיין, גבריאלוב, דניאלי, ושמוליאן

וצלליכין , כמובן !

 

-ב-

 

בשמונה מצלצל הפעמון על הגבעה

ושוב בריקודים יוצאת פה כל המושבה

ויצחק דב ודבורה

רוקדים יחדיו ב-הורה"

למי איכפת בכלל

שכאן להיות לא קל ?

 

רוקדים פה דונדיקוב

ואושרוב

ואלטשולר

ואייזנברג... (וכו' , עד הסוף)

 

-ג-

בשבע מצלצל הפעמון שביהודה

לישון עוד לא הספקנו, אך נצא לעבודה

שוב כל היום נזיע

נחפור פה בטוריה

(.. הארבה ! הארבה מגיע לרחובות")

הכו כאן בפחים

הדליקו מדורות !

וגם את הארבה

נגרש מן השדות !

מכים פה דונדיקוב

ואושרוב

ואלטשולר

ואייזנברג

ומוסקוביץ’

ולבקוביץ

חרל"פ וקנטרוביץ

ופדובה

ושרעבי

והרשנזון

ובריסקין, פורר מקוב, דודין ואהרונוביץ