הארכיון לתולדות רחובות
hublot replica uk | audemars piguet replica sale | hublot replica uk | replica watches sale
רבנים ראשיים ברחובות - בחירות, מינויים ואף התפטרות אחת, חקר וכתב - ד"ר יואל פיקסלר
נראה כי בשנים הראשונות תושבי המושבה הסתדרו ללא מרות רבנית מרכזית ברחובות. הרב אברהם יצחק הכהן קוק, ששימש כרב של של יפו והמושבות, עמד גם לרשות אנשי רחובות. עם השנים וגידול האוכלוסייה במושבה, הצורך ברב מקומי התחזק, ולאורך השנים שירתו את רחובות 5 רבנים ראשיים.
אני מאמין

מלים שאול טשרניחובסקי,

לחן רוסי, מעבד טוביה שלונסקי

 

שחקי, שחקי על החלומות
זוּ אני החולם שח,
שחקי כי באדם אאמין,
כי עודני מאמין בך.

כי עוד נפשי דרור שואפת,
לא מכרתיה לעגל פז,
כי עוד אאמין גם באדם
גם ברוחו - רוח עז.

רוחו ישליך כַּבְלֵי הבל,
ירוממנו בָּמָתֵי על.
לא ברעב ימות עובד,
דרור לנפש, פת לַדַל.

 

שחקי כי גם ברֵעות אאמין,

אאמין כי עוד אמצא לב,

לב תקוותי גם תקוותיו,

יחוש אֹשר, יבין כאב

 

אאמינה גם בעתיד
אף אם ירחק זה היום,
אך בוא יבוא, ישאו שלום

אז וברכה לאוֹם מִלאוֹם.

ישוב יפרח אז גם עמי,
ובארץ יקום דור,
ברזל כבליו יוּסר מֶנּוּ,
עין בעין יראה אור.

יחיה, יאהב, יפעל, יעש,
דור בארץ אמנם חי,
לא בעתיד - בשמים
חיי רוח לו אין די.

אז שיר חדש ישיר משורר,

לְיופי ונשגב לבו עֵר,

לוֹ לצעיר, מעל קברי

פרחים יִלָקְטוּ לַנֵר