הארכיון לתולדות רחובות
hublot replica uk | audemars piguet replica sale | hublot replica uk | replica watches sale
רבנים ראשיים ברחובות - בחירות, מינויים ואף התפטרות אחת, חקר וכתב - ד"ר יואל פיקסלר
נראה כי בשנים הראשונות תושבי המושבה הסתדרו ללא מרות רבנית מרכזית ברחובות. הרב אברהם יצחק הכהן קוק, ששימש כרב של של יפו והמושבות, עמד גם לרשות אנשי רחובות. עם השנים וגידול האוכלוסייה במושבה, הצורך ברב מקומי התחזק, ולאורך השנים שירתו את רחובות 5 רבנים ראשיים.
הלאה ירדן

מלים נ"ה אימבר, לחן א"צ אידלסון

 

הלאה ירדן, הלאה זוֹל! יהמו גליך.
עלי גדותיך שטוף וָגוֹל חֶלְאַת ארצֶך!
כקול רעם הַרעֵם קול בהמון מימיך,
מסילת ציון לנו סוֹל, נַחנוּ אחריך!
הלאה ירדן, הלאה זרום, תִכָּתַב לדורות,
כי לילה כְיום נַחנוּ על משמרות.

הלאה ירדן, הלאה זרום! יהמו משבריך.
נַתַּק מוסרות, שַבֵּר עול שָֹמו עליך!
קַברֵם שם בגדות החול והַרעֵם בגליך,
בּנֵי יעקב ישמַעו קול, יבואו לעזרתך!
גל לגל, תהום לתהום יְסַפֵּר אז הקורות,
כי לילה כיום נחנו על משמרות