הארכיון לתולדות רחובות
hublot replica uk | audemars piguet replica sale | hublot replica uk | replica watches sale
חדש באתר !
פרויקט תיעוד פני העיר 2017-2016
הפרויקט הוא מיזם תיעודי של הארכיון לתולדות רחובות, ומטרתו לתעד את המבנים הקיימים ברחבי העיר רחובות .
מרחב התיעוד שנבחר הוא של היישוב, בגבולות שהתעצבו עד לשנת 1950, השנה בה הפכה רחובות לעיר.
הבתים מתועדים הן בצילום והן על גבי מפה.
כל בית מצולם ממספר כיוונים וכן בתקריב לפרטים במבנה.
את הבתים מצלם ד"ר יואל פיקסלר, ממתנדבי הארכיון, והתצלומים עולים לאתר הארכיון לפי הכתובת המדויקת.
הפרויקט הוא מיזם מתמשך - התמונות ופרטים על הבתים ימשיכו לעלות באתר ובמפה לאורך כל שנת 2017 .

הלאה ירדן

מלים נ"ה אימבר, לחן א"צ אידלסון

 

הלאה ירדן, הלאה זוֹל! יהמו גליך.
עלי גדותיך שטוף וָגוֹל חֶלְאַת ארצֶך!
כקול רעם הַרעֵם קול בהמון מימיך,
מסילת ציון לנו סוֹל, נַחנוּ אחריך!
הלאה ירדן, הלאה זרום, תִכָּתַב לדורות,
כי לילה כְיום נַחנוּ על משמרות.

הלאה ירדן, הלאה זרום! יהמו משבריך.
נַתַּק מוסרות, שַבֵּר עול שָֹמו עליך!
קַברֵם שם בגדות החול והַרעֵם בגליך,
בּנֵי יעקב ישמַעו קול, יבואו לעזרתך!
גל לגל, תהום לתהום יְסַפֵּר אז הקורות,
כי לילה כיום נחנו על משמרות