הארכיון לתולדות רחובות
hublot replica uk | audemars piguet replica sale | hublot replica uk | replica watches sale
שירו נא המשוררים

מלים ישראל דושמן, לחן לא ידוע

 

שירו נא המשוררים

רק שירים מעודדים,

שירו לנו משירי ציון,

עִלזו, שִמחו וּפַזזו,

קַווּ לטוב, התעַזֵזו,

לנו עוד תהי

כל אדמת ציון.

 

הוי המקוננים,

הוי המתאוננים,

אל תמררו חייכם.

חושו התגודדו

ביו יתר אחיכם,

חושו התעודדו

לבנות את ארצכם.

 

עוד לא פסה התקוה

להיות לעם בן דרור,

אנו התחלנו במִצוה

ואנו אותה נגמֹר