הארכיון לתולדות רחובות
hublot replica uk | audemars piguet replica sale | hublot replica uk | replica watches sale
חדש באתר !
פרויקט תיעוד פני העיר 2017-2016
הפרויקט הוא מיזם תיעודי של הארכיון לתולדות רחובות, ומטרתו לתעד את המבנים הקיימים ברחבי העיר רחובות .
מרחב התיעוד שנבחר הוא של היישוב, בגבולות שהתעצבו עד לשנת 1950, השנה בה הפכה רחובות לעיר.
הבתים מתועדים הן בצילום והן על גבי מפה.
כל בית מצולם ממספר כיוונים וכן בתקריב לפרטים במבנה.
את הבתים מצלם ד"ר יואל פיקסלר, ממתנדבי הארכיון, והתצלומים עולים לאתר הארכיון לפי הכתובת המדויקת.
הפרויקט הוא מיזם מתמשך - התמונות ופרטים על הבתים ימשיכו לעלות באתר ובמפה לאורך כל שנת 2017 .

שירו נא המשוררים

מלים ישראל דושמן, לחן לא ידוע

 

שירו נא המשוררים

רק שירים מעודדים,

שירו לנו משירי ציון,

עִלזו, שִמחו וּפַזזו,

קַווּ לטוב, התעַזֵזו,

לנו עוד תהי

כל אדמת ציון.

 

הוי המקוננים,

הוי המתאוננים,

אל תמררו חייכם.

חושו התגודדו

ביו יתר אחיכם,

חושו התעודדו

לבנות את ארצכם.

 

עוד לא פסה התקוה

להיות לעם בן דרור,

אנו התחלנו במִצוה

ואנו אותה נגמֹר