הארכיון לתולדות רחובות
hublot replica uk | audemars piguet replica sale | hublot replica uk | replica watches sale
חדש באתר !
פרויקט תיעוד פני העיר 2017-2016
הפרויקט הוא מיזם תיעודי של הארכיון לתולדות רחובות, ומטרתו לתעד את המבנים הקיימים ברחבי העיר רחובות .
מרחב התיעוד שנבחר הוא של היישוב, בגבולות שהתעצבו עד לשנת 1950, השנה בה הפכה רחובות לעיר.
הבתים מתועדים הן בצילום והן על גבי מפה.
כל בית מצולם ממספר כיוונים וכן בתקריב לפרטים במבנה.
את הבתים מצלם ד"ר יואל פיקסלר, ממתנדבי הארכיון, והתצלומים עולים לאתר הארכיון לפי הכתובת המדויקת.
הפרויקט הוא מיזם מתמשך - התמונות ופרטים על הבתים ימשיכו לעלות באתר ובמפה לאורך כל שנת 2017 .

השבועה

מלים באידיש יהושע פלביץ

עברית אברהם לוינסון,

לחן  א"מ ברנשטיין

 

מיר האבֶּען די הֶענד גֶעגֶען מזרח אוּן שווֶערן

בָּיי ציון אִיהר פאהן, ביי איהר הָייליגֶער עֶרד'

בָּיי אַלץ וואס מיר ליֶעבֶּען, וואס הָייליג מיר עֶהרֶען,

בָּיי אוּנזֶער העֶלדֶענס צוּ בראכֶענֶע שווֶערד.

 

נרימה ידינו, נרים ונשבענו

בדגל ציון, באדמת המכורה,

בכל הקדוש ויקר לכלנו,

בשם גִבּורים וחרבם השבורה.

 

נשבענו לשבֹּר את כבליו של עמנו,

ידיו להתיר הפצועות וכבולות,

לפרֹק את הרֶשַע מעל צוארנו,

חומת הגולה לנתֵץ עד היסוד.

 

ואם גם נמוּתה אגב חלומנו,

אם גם לא נזכה הביאו לקצו,

אֲזַי את הדגל נמסֹר לאחֵינו

והם שיביאו העם לארצו