הארכיון לתולדות רחובות
hublot replica uk | audemars piguet replica sale | hublot replica uk | replica watches sale
רבנים ראשיים ברחובות - בחירות, מינויים ואף התפטרות אחת, חקר וכתב - ד"ר יואל פיקסלר
נראה כי בשנים הראשונות תושבי המושבה הסתדרו ללא מרות רבנית מרכזית ברחובות. הרב אברהם יצחק הכהן קוק, ששימש כרב של של יפו והמושבות, עמד גם לרשות אנשי רחובות. עם השנים וגידול האוכלוסייה במושבה, הצורך ברב מקומי התחזק, ולאורך השנים שירתו את רחובות 5 רבנים ראשיים.
שם במקום ארזים

משירי חיבת ציון

 

שם בִּמקום ארזים מנשקים עֲבֵי רוֹם,

שם במקום הירדן שוטפים גלי תהום,

במקום עֲפָר אבותי מוּנח, מונח שם,

ארץ שהמכבים הִשקוּהַ נחלי דם,

צבי ארָצות, של תכלת ים החוף,

ארץ קֶדֶם לי זה יפה הנוף.

 

ואם בידי אכזרים גורשתי משם

ומאז אנודה מעם אל עם,

אך בציון נשאר לעולמי עד הלב,

למזרח שמש תכלה בת עיני מכאב,

בתפלתי אפנה מזרח זה החוף

כי אל אל ישיבני אל יפה הנוף