הארכיון לתולדות רחובות
hublot replica uk | audemars piguet replica sale | hublot replica uk | replica watches sale
שם במקום ארזים

משירי חיבת ציון

 

שם בִּמקום ארזים מנשקים עֲבֵי רוֹם,

שם במקום הירדן שוטפים גלי תהום,

במקום עֲפָר אבותי מוּנח, מונח שם,

ארץ שהמכבים הִשקוּהַ נחלי דם,

צבי ארָצות, של תכלת ים החוף,

ארץ קֶדֶם לי זה יפה הנוף.

 

ואם בידי אכזרים גורשתי משם

ומאז אנודה מעם אל עם,

אך בציון נשאר לעולמי עד הלב,

למזרח שמש תכלה בת עיני מכאב,

בתפלתי אפנה מזרח זה החוף

כי אל אל ישיבני אל יפה הנוף