הארכיון לתולדות רחובות
חדשות חודש אפריל
לפני 65 שנים הושלמה התוכנית הראשונה לתכנון אזור התעשייה של העיר רחובות. ההכנות החלו למרות שהשטח לא היה בתחומי העיר רחובות, אלא היו אלה אדמות השייכות לכפר הערבי זרנוקה (או זרנוגה -לימים נבנתה על מקום הכפר השכונה קריית משה), ובתור שכאלה, לאחר מלחמת השחרור הן היו באחריות האפוטרופוס על נכסי נפקדים. עברו עוד כחמש שנים עד שעסקים החלו לפעול בשטח. איזור התעשייה של העיר המשיך לצמוח לאורך עשרות השנים הבאות .

פרדס מינקוב
הפרדס הראשון ברחובות ניטע על ידי זלמן מינקוב בשנת תרס"ד (1904) על שטח שנרכש מערביי רמלה ונקרא קדימה. כך נפתח פרק חדש בחקלאות של המושבה, שלפני כן התבססה על גפנים ושקדים.
 
 
מינקוב היה חלוץ הפרדסנות במושבה והקפיד על עבודה עברית טהורה בפרדסו. בפרדס מצאו עבודה קבועה  עשרות פועלים מעולי העלייה השניה. עם מותו של מינקוב עבר הפרדס בשנת 1911 לידי שמואל טולקובסקי, ובשנת 1924 לידי גוטהלף.
 
 
בריכת ההשקיה בפרדס שימשה לשחיה של צעירי המושבה והיתה מוכרת בשם "בריכת גוטהלף" ועליה מבוסס סיפורו של ס' יזהר "רחיצה בבריכה".
 
רחצה בבריכה, 1943
בריכת גוטהלץ - פרדס מינקוב, 1943
 
בחלוף השנים נעזב הפרדס והשטח החליף ידים. במקום נותרה חצר מוקפת חומה ובתוכה בית פרדס ובריכת מים להשקיה. בתרומת משפחת מינקוב עבר הפרדס לרשות העירייה. האתר שוקם ושוחזר והוקם בו "אתר הפרדסנות", המציג את תולדות הפרדסנות במושבה.
 
הפרדס נמצא ליד דרך בגין, מול מכון אילון.