הארכיון לתולדות רחובות
חדשות חודש מרץ
מה עשו בפורים ברחובות ? בפורים השתרש מנהג (לא ידוע מתי החל) שנקרא- ה"גמל" משעריים. בלעדיו לא הייתה שמחת פורים שלמה. נבנתה תפאורה יפה בדמות גמל גדול עשוי מבדי יוטה, אותה לבשו שני אנשים. הגמל צעד וביקש "דמי פורים", נענע בראשו, רקע ברגליו ואף "לרקוד" ידע. כאשר הגמל ביקש את מתנות החג ונתקל בסירוב החל רוקע ברגליו ומשתולל לשמחת הילדים והמבוגרים. גברים, נשים וטף סובבו את ה"גמל" וליווהו משכונת שעריים לאורך רחוב הרצל ובחזרה - איתו הייתה השמחה גדולה. השותפים לרעיון הכנת והפעלת הגמל הם האחים יוסיני (יוסף) מדהלה,בנימין (בני) מדהלה ובן הדוד יעבץ מדהלה.

פרדס מינקוב
הפרדס הראשון ברחובות ניטע על ידי זלמן מינקוב בשנת תרס"ד (1904) על שטח שנרכש מערביי רמלה ונקרא קדימה. כך נפתח פרק חדש בחקלאות של המושבה, שלפני כן התבססה על גפנים ושקדים.
 
 
מינקוב היה חלוץ הפרדסנות במושבה והקפיד על עבודה עברית טהורה בפרדסו. בפרדס מצאו עבודה קבועה  עשרות פועלים מעולי העלייה השניה. עם מותו של מינקוב עבר הפרדס בשנת 1911 לידי שמואל טולקובסקי, ובשנת 1924 לידי גוטהלף.
 
 
בריכת ההשקיה בפרדס שימשה לשחיה של צעירי המושבה והיתה מוכרת בשם "בריכת גוטהלף" ועליה מבוסס סיפורו של ס' יזהר "רחיצה בבריכה".
 
רחצה בבריכה, 1943
בריכת גוטהלץ - פרדס מינקוב, 1943
 
בחלוף השנים נעזב הפרדס והשטח החליף ידים. במקום נותרה חצר מוקפת חומה ובתוכה בית פרדס ובריכת מים להשקיה. בתרומת משפחת מינקוב עבר הפרדס לרשות העירייה. האתר שוקם ושוחזר והוקם בו "אתר הפרדסנות", המציג את תולדות הפרדסנות במושבה.
 
הפרדס נמצא ליד דרך בגין, מול מכון אילון.