הארכיון לתולדות רחובות
hublot replica uk | audemars piguet replica sale | hublot replica uk | replica watches sale
משפחת ברזנר

נתן ברזנר                                                                   פייגה ברזנר, לבית ברק

נולד ברודי, גליציה (1849)                                              נולדה בבריסק

עלה לארץ בשנת 1914                                                  עלתה לארץ בשנת 1914

נפטר בשנת 1919                                                         נפטרה בשנת 1935
צאצאים: גרשון, אליעזר, דוב, מרים עכסה ויוסף
עץ המשפחה המלא - כאן
פייגה ונתן ברזנר
פייגה וניסן ברזנר
 

נתן ברזנר נולד ב-1849 בעיירה ברודי שבגליציה וגדל במסגרת משפחת אמו לוריא. הוא נודע כתלמיד חכם. שודך לפייגה בת ה-17 מהעיר בריסק (ברסט ליטובסק) ממשפחת ברק. החתונה נערכה ב- 1871. נתן עבר להתגורר בבריסק, והחל לעסוק במסחר עצים. הוא נודע ביושרו. עיסוקו גרם לכך שתקופות ארוכות  נעדר מביתו ושהה בגרמניה. אף שהיה אדם דתי הכיר והעריך את מעלותיה של ההשכלה והצטרף לתנועת "חובבי ציון". לפייגה היה עיסוק משלה- היא נהלה פנסיון בעיר בריסק.

לנתן ופייגה נולדו הילדים: גרשון (גיאורג) – דצמבר 1873, אליעזר (לןדוויג) - 1874, דוב (ברנרד) -1877, מרים עכסה - 1882 ויוסף -1886.

כחובב ציון הצטרף נתן לחברת "מנוחה ונחלה"  שנוסדה בשנת 1890, ובכוונתו שברבות הימים יעלה לארץ ויתיישב בה. כצעד ראשון שלח ב- 1891 את גרשון בנו הבכור בן ה-17 לרחובות, כדי שיעבוד במסגרת חברת "מנוחה ונחלה" ויתמחה בחקלאות. ב-1897 לאחר שחברי "מנוחה ונחלה" קיבלו את חלקותיהם שימש גרשון בא כוח של אביו ועיבד את נחלתו, בעוד נתן המשיך את עיסוקיו בחו"ל. ב- 1908 בנה גרשון בית, שהיה אמור לשמש את משפחת אביו בבואה לרחובות. ב-1914 חיסלו נתן ופייגה את עסקיהם בחו"ל והגיעו לרחובות כדי להתיישב בה.

 נתן נפטר ב- 1919 ופייגה ב- 1935.

בשנת 1912 נשא גרשון את שושנה (רוזה) לבית שולמן. ב-1918 קיבל גרשון מנתן אביו חלקת קרקע והפך להיות איכר ברחובות. ב-1927 הוא נטע פרדס במקום כרם הענבים. אך עם המשבר שפקד את ענף ההדרים במלחמת העולם השנייה הפרדס נעקר ואדמתו חולקה למגרשי בנייה. ילדיהם של גרשון ושושנה – דרורה - 1913, נתנה-1921, עמיעד- 1927.
גרשון ברזנר
גרשון ברזנר
 
שושנה ברזנר

שושנה ברזנר

מספר מבני המשפחה הגיעו אף הם לרחובות. מרים עכסה ובעלה אייזק ויניקוב באו לרחובות ב-1920. ב- 1926 אייזיק מת מהתקף לב בעת עבודתו בכרם המשפחה. לאייזיק ועכסה לא היו ילדים. דוב ברנרד, ששירת בצבא האוסטרי במלחמת העולם הראשונה ונפל בשבי הרוסי, הגיע ב-1920 לרחובות. אך עבר להתגורר ולעבוד בביירות. יוסף  שב-1905 היגר לארצות הברית, הגיע אף הוא לרחובות ב- 1936. שני האחים היו רווקים.

 
 
משפחת ברזנר

משפחת ברזנר